Home | Nieuws | Vacatures | Contact | Links | Sitemap | Zoeken |
   
 
 
 

Missie en Visie

Het integraal aanpakken van watervraagstukken is misschien wel de belangrijkste ruimtelijke opgave voor de 21e eeuw. De samenleving stelt nieuwe eisen aan water. Door de veranderingen in het klimaat staat Nederland voor de opgave de waterhuishouding met ingrijpende maatregelen op orde te brengen. Bij het uitdenken van die maatregelen moeten we ons realiseren dat we water nodig hebben voor natuur, recreatie, consumptie en als energievoorziening.

 

Of je nu te maken hebt met drinkwater, vismigratie, fiscale watersysteemheffingen, calamiteitenpolders, waterboeren, baggerspecie, algenbloei, riolering, natuurvriendelijke oevers of de aanpak van diffuse bronnen; de gemeenschappelijke noemer is water. Alles maakt deel uit van één samenhangend systeem en je kunt de deelaspecten niet los van elkaar zien. Voor het beantwoorden van deelvragen is kennis van het totale watersysteem noodzakelijk.

 

Syncera Water heeft die kennis in huis. De medewerkers beschikken niet alleen over de kennis van de technische kanten van een watervraagstuk maar ook over de strategische, de beleidsmatige en de ruimtelijke kanten.

 

De waterwereld verandert voortdurend. Een aantal thema's werpt hun schaduw vooruit. Dit zijn:

 • Veiligheid
  • voorkomen van wateroverlast
  • rampenbestrijding
  • beveiliging tegen waterterrorisme
 • Klimaat
  • omgaan met extremer wordende pieken en dalen in nat en droog
 • Ruimte
  • Omgaan met 'leven in een badkuip' (overlast) en het feit dat we het afvoerputje van Europa zijn (vies water)
  • Compenseren van toenemende bebouwing en verharding
 • Wateroorlog
  'De eerstvolgende wereldoorlog gaat over de schaarste aan zoet drinkwater'

Syncera Water anticipeert op die veranderingen door voortdurend in te spelen op mondiale ontwikkelingen.