Baggerwerk Hoogheemraadschap Rijnland

Vorig jaar heeft Syncera Water opdracht gekregen van het Hoogheemraadschap van Rijnland om circa 14 kilometer watergang te onderzoeken conform de Nota Uitwerking Baggerbeleid II. De watergangen liggen o.a. in de buurt van Sassenheim, Voorhout, Valkenburg, Wassenaar en Rijnsburg.

De monstername is door ons bureau uitgevoerd, de analyses heeft Rijnland in eigen beheer uitgevoerd en de watergangen zijn ingemeten door Deep B.V. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeksfase is circa 13 kilometer watergang opgenomen in een RAW-bestek. Dit bestek is door ons bureau Europees aanbesteedt. Op basis van de laagste prijs heeft gunning van het werk plaatsgevonden aan Van der Lee B.V. uit Bruchem. 

De uitvoering van het werk is half juli van dit jaar gestart en zal nog circa 3 maanden duren. Gedurende deze uitvoeringsfase wordt er elke dag op meerdere plaatsen baggerspecie verwijderd en afgevoerd naar een erkende eindverwerker. De baggerspecie gaar naar de Klinkenbergerplas in Sassenheim, De Slufter op de Maasvlakte of wordt, daar waar mogelijk, op de kant verwerkt.

Het leuke van dit project is het samenwerkingsverband in de onderzoeksfase tussen een hoogheemraadschap, een surveyor en een ingenieursbureau en de Europese aanbesteding. Daarnaast is een uitvoeringsfase waarin je voor een waterschap aan de slag bent binnen verschillende gemeenten altijd een uitdaging, omdat iedere gemeente een eigen insteek heeft en de verschillen tussen die insteek per gemeente erg verschillen. Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen wat goed is voor het hoogheemraadschap, de aannemer en wat de gemeenten willen.